Lifestyle

คอนโดห้องเปล่ากับแต่งครบ อันไหนดีกว่ากัน ?

ก่อนอื่นเราต้องมาพูดถึงในปัจจุบันคอนโดแต่ละที่ต่างมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าแตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคอนโดฯที่วางขายในท้องตลาดจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบคือ No Furnished, Fully Furnished และ Fully Fitted แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร? ทั้งนี้ No Furnished, Fully Furnished และ Fully Fitted จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ “No Furnished” หรือ “ห้องเปล่า” โดยส่วนใหญ่แล้วคอนโดฯที่ขายแบบห้องเปล่าจะมีรูปแบบเป็นห้องโล่งๆที่ให้ผู้ซื้อสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ได้เองตามอัธยาศัย ซึ่งภายในห้องแบบ No Furnished ก็ได้มีการเดินระบบไฟฟ้า ระบบประปา และติดตั้งชุดสุขภัณฑ์มาให้เสร็จเรียบร้อย “Fully Furnished”…